Spidsen

Spidsen

Spidsen af Asnæs er området vest for Forskoven ud i Storebælt. Det er ikke muligt at køre ud på området, men det er muligt at gå fra Havnemark.

Stier

 

Spidsen er et privat område ejes af Mineslund og derfor er færdslen begrænset.

 

Fra parkeringspladsen ved Havnemark er det muligt at gå ud til spidsen ved at gå langs stranden forbi den første indhegning til skrænten er bevokset med buske. Her går en smal trampesti ovenfor buskene langs skrænten ud til lågen indtil græsområdet tæt på fyret.

Fra fyret er der fint at gå mod syd langs vestkysten af Asnæs. Det første stykke er med en brink ned til stranden, men ved det sydvestlige hjøren går stranden over i græsset dyre går på.

Turen langs sydkysten er langs stranden eller på græsset det første stykke, men hvor markerne begynder bliver der en brink ned mod Storebælt. Det er dog muligt at følge en smal trampesti i kanten af marken tilbage til skoven og en skovvej tilbage til parkeringspladsen.

Copyright @ danpress, www.danpress.dk - nec@danpress.dk